View Single Post
Du har ikke rett til og vite hva det handler om hvis du er mistenkt i en straffesak.
Kroppsvisitering er normalt mtp narkotika / skarpe gjenstander du kan bruke mot de/deg selv.
Har lugget _MYE_ lengre før jeg slapp inn til avhør så smil og vær glad du
Dette hørtes relativt trivelig ut fra Politiet spør du meg.