View Single Post
Sitat av Thror Vis innlegg
Et interessant spørsmål her er om din aktivitet med bilkjøring uten førerkort er så risikabel med tanke på fare for at en skadevoldende handling vil inntre at din ruskonsulent(er ruskonsulenten helsepersonell med taushetsplikt?) har rett til å sette taushetsplikt til side og varsle politiet (aktuelle paragrafer her er helsepersonelloven paragraf 21, 23 nr 4 og 31). Det virker tvilsomt i utgangspunktet at kjøring uten alvorlig ruspåvirkning skulle være alvorlig nok til å kvalifisere som årsak til kunne bryte en taushetsplikt. Dersom du føler dette var et overtramp har du rett til å be fylkeslegen vurdere saken.
Vis hele sitatet...
En ganske sær tolkning av taushetsloven, må en si. Har du grunnlag for å si, at denne ruskonsulenten har sagt noe om denne personens helsetilstand? Altså data som en må til en journal for å finne.