View Single Post
Hvis de tror det befinner seg narkotika i bagen din kommer du til å være til stede når de skal undersøke dette. Dette kan føre til et forklaringsproblem ovenfor dine foreldre.

Sjansen er liten, men muligheten for at de får greie på det er helt klart til stede.