View Single Post
Snikende slange
20
Hei!

Spørsmål 1
Vil de ett år gamle spytt-prøvene tatt på legekontoret via fri-omsorgen holde for å tilfredsstille krav om rusfrihet i en søknad til forvaltningsenheten i politiet?
Spørsmål 2
Har noen vært igjennom søknadsprosessen og kan fortelle noe om den?
Litt kontekst:
for 5 år siden mistet jeg førerkortet for alltid. Mener å ha hørt at man må kunne vise til edruelighet over 6mnd for å kunne få tilbake førerkortet om man mistet det i forbindelse med rus. Jeg har gjennomført en samfunnsstraff i løpet av det siste årene hvor det ble tatt spytt-prøver ukentlig på legekontoret i en periode på rundt 6 måneder. vil dette være tilstrekkelig for å dokumentere rusfrihet?

Sendte nylig mail til politi-juristen som forkynte dommen angående hvordan jeg skal søke om førerkort igjen.
E-post fra politiets jurist
En ev. søknas om å få tilbake førerkortet skal behandles av Forvaltningsenheten (førerkortavdelingen) og ikke av meg.
Vis hele sitatet...
Forventet at det skulle være ett skjema å fylle ut og evt. legg til vedlegg. signer med bak-id og ferdig. Men slik jeg forstår må jeg bare skrive en søknad og sende til felles-e-posten til mitt politidistrikt?


Utdrag fra domsslutning:
"Siktede dømmes til tap av førerretten for alltid. Etter vegtrafikkloven $ 33 jf forskrift
om tap av førerrett $ 3-3 skal førerretten ved gjentatt føring av motorvogn senest innen 5 år
etter reaksjonsfastsettelsen for den forrige kjøring, fratas for alltid."
Vis hele sitatet...