View Single Post
Sitat av Vekst Vis innlegg
Gjerne det. Om du sier at EU driver med fagforeningsknusing så kommer du med en sterk påstand du burde kunne underbygge. Siden du ikke kunne det så omformulerte du det til noe man vi kan diskutere.Dette er en global trend. Middelklassen i hele den vestlige verden har blitt rævpult de siste tiårene. Global shipping og logistikk har eliminert transportkostnader og presset lokale aktører mot den globale prisen på udifferensiert arbeid. Globale digitale infrastrukturer har fjernet koordinasjonskostnadene på tvers av landegrenser og gjort denne prosessen enda mer effektiv. Aka globalisering.

På godt eller vondt skjer det. Et ønske om at Nordmenn kunne tjent gode middelklasselønninger mens de utfører arbeid som blir stadig mer kommodifisert er nettopp det. Ønsketenking (eller kraftig subsidiering ala landbrukssektoren vår).

EU er ikke den kausale faktoren her, de er en respons til disse kreftene. Men de er definitivt en aktiv deltager da de har tilrettelagt dette for det interne markedet i EU. Bare fordi EU reagerer til globale økonomiske tendenser betyr ikke at de er årsaken til dem. Eller som du sa "Fagforeningsknusere".

Samtidig så blir samfunnet mer komplekst og hurtigheten i endring øker. Platformøkonomien har snudd opp ned på hele forretningssektorer. Ny høyteknologi utvikles, enten det er AI, genmodifisering eller medisiner.

Folk klager nok over evnene til norske politikere og byråkratiet. Jeg skulle likt å hvor fornøyde folk hadde vært om norske politikere skulle skrevet de høyst nødvendige lovene som kommer ut av EU i motsvar til denne utviklingen. Det er en grunn til at EU lover tas inn i Norge. Det er en grunn til at Brussels effekten er en ting. Japan bestemmer seg ikke for å implementere GDPR fordi de blir tvunget til det. De gjør det fordi det er gjennomtenkt og rettferdig lovgiving rundt personvern.

Kompetansenivået som skal til for å skrive disse lovene er skyhøye. Norge kunne aldri skrevet GDPR. De kunne aldri skrevet Digital markets act. De kunne aldri ha skrevet AI act. Og de kunne aldri ha fått utenlandske selskap til å følge dem selv om de ble skrevet. Jeg har en bias mot teknologifeltet da det er det jeg jobber i selv. Men lovene som kommer ut av EU er så jævlig on point på alt jeg har lært om disse systemene gjennom akademia og jobb.

Derfor gidder jeg å ta meg tiden til å skrive motsvar til ekkokammertråder om EU. Derfor ber jeg om konkrete eksempler på problematisk EU lovgiving og avgjørelser. Vi har tiår med dokumenterte og offentlige avgjørelser. Om EU er så ille som folk skal ha det til så vil de sakene snakke for seg selv. Så kan man diskutere konteksten rundt lovgivingen. Og så kan man gjøre en avveining på om ulempene med EU overgår fordelene. Og så kan man diskutere de realistiske alternativene man har.

Fordi for min del, så er EU desidert den sterkeste aktøren med noe som helst tenner mot det kapitalistiske faenskapet som vi blir eksponert for i det globale markedet. Mister vi det så vil vi ikke ha det bedre, tvert i mot.
Vis hele sitatet...

Bemanningsbransjen er EU sin arbeidsmodell. Mens faste ansettelser direkte i produksjonsbedrifter eller på arbeidstedet har røtter i på norske modellen. Etter bemanningsbransjen fikk sitt inntok i 2020 har det bare skjedd en innvikling i arbeidslivet.

Du må huske på at markedsliberalisme som er EU sin grunnpilar, handler om fri konkuranse. Når det strømmer med eksempelvis øst-eauropere til norge for og jobbe, så er det liten kultur for fagorganisering i de landene. Det gjør at det fra arbeidsgiversiden har vært gunstig å bruke den billigere arbeidskraften for å holde de norske lønningene nede. Og det er fagforeningsknusing. Det har igjenn gitt mindre faste ansettelser, dårligere HMS osv.

Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne for å gi deg dokumentasjon på at det jeg sier stemmer. Om du må ha dokumentasjon på historien til bemanningsbransjens inntok i norge, eller om jeg kan poste en enkel avisartikkel. Eller om du ber om forskning. Bemanningsbransjen er jo den den er. Og om du ikke kjenner til arbeidslivet før den etablerte seg i norge må du lese litt historie.Artikkel fra forskning.no fra 2008

https://www.forskning.no/partner-bed...tilbake/713796

Artikkel fra nettavisen fra 201

https://www.nettavisen.no/nyheter/in...-95-3423675529

Rapport fra 2019 om innstramminger i arbeidsmiljøloven for å stramme inn bemaningsbransjen for å prøve å endre problematikken rundt nulltimerskontrakter med mål om faste ansettelser.

https://www.samfunnsforskning.no/akt...oven-fort.html


Jeg kan sikkert google frem langt bedre dokumentasjon. Men det hjelper lite om du ikke kjenner til historien om bransjen.