View Single Post
Det ligger ann til sore forandringer over i andedammen til USA. Om Trump vinner valget kan det NATO vi kjenner til i dag endres drastisk. Det vil og skje store endringer helsepolitisk da TRUMP ikke er noen tilhenger av WHO. Den globale elite skjelver selvsagt av tanken på de store endringene. Men samtidig gir det en gylden mulighet til å spre ut fryktpropaganda om at nå må Norge inn i EU. Det med argumenter om en sterkere forsvars allianse osv.

Men et EU medlemskap krever etter loven en folkelg avsteming.
Hva ville dere på freak stemt om det var et nytt EU valg?