View Single Post
Røyker hver dag og er fjern stort sett hele tiden. Så jeg gjør ikke noe spesielt. Helt vanlige gjøremål.