View Single Post
«Joo-jeok»
Nichotin's Avatar
nFF Crew
Det handler ikke nødvendigvis om prisen på kjemikaliene i seg selv. Grunnen til at folk putter noe annet i tillegg til MDMA oppi er jo fordi ren MDMA ikke nødvendigvis er mest optimalt i en klubbsetting. Folk vil gjerne ha noe å danse på, derfor må det være noe som kicker dem litt i gang oppi der og, slik som f.eks speed eller DXM.