View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
Det er lett som en plett, du logger bare inn på folkeregisteret. Men jeg tror det er et begrenset antall ganger du kan gjøre det (?)
Vis hele sitatet...
Klippet fra skatteetaten

Er du over 16 år, kan du i utgangspunket ikke ta, endre eller fjerne fornavn eller etternavn mer en én gang hvert tiende år. Likevel finnes det unntak.

Om du har tatt, endret eller fjernet et navn, kan du likevel innen 10 år

ta etternavnet til en ektefelle eller en samboer som du har bodd sammen med i minst to år, eller som du har barn sammen med.
ta et etternavn som du har hatt tidligere.
ta etternavnet til steforeldre, fosterforeldre eller adoptivforeldre.
endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før du endret det.
ta, endre eller sløyfe fornavn eller etternavn dersom det foreligger særlige grunner.