View Single Post
Det er på urtelisten, som vil si at det er et reseptpliktig legemiddel, hvis jeg har forstått det riktig?

https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...999-12-27-1565