Tråd: DMT-entiteter
View Single Post
Sitat av Halalgeir Vis innlegg
Ja, jeg gjør egentlig det selv om jeg skal være like lite bombastisk i uttalelsene min som du er. Hvem vet egentlig? Men jeg er vitenskapelig opptatt av hvordan verden henger sammen og den verdenen eksisterer uavhengig av kjemiske reaksjoner i hjernen. Den eksisterer uavhengig av mennesket. Den har vært her siden før mennesket så dagens lys og vil være her etter vi er borte. Nei, vi kan ikke med vår begrensede kropp se ultrafiolett lys, men vi kan fremdeles måle det. Endret virkelighetsoppfattelse som følge av rus, sex, psykoser ol. er en illusjon.
Vis hele sitatet...
En illusjon som bygger på de samme prinsippene som det du kaller for ekte. For nervesystemet er det ingen prinsipiell distinksjon mellom vår vanlige virkelighetsoppfattelse og det du vil kategorisere som uvirkelig, eller med et lavere nivå av virkelighet. Men fra et pragmatisk ståsted, hvis slike opplevelser muliggjør lærdom for den som erfarer denne kjemiske variansen, med hvilket grunnlag og med hvilken nytteverdi kan man kassere dem som uvirkelige? Og hva med med menneskene før oss, som hadde personlig kontakt og et aktivt forhold med disse vesenene, var de gærne alle sammen? Innbilte de seg det bare? For jeg innbiller meg ikke møter med elefanter selv om vitenskapen ikke har noen innsigelser mot dem.