Tråd: DMT-entiteter
View Single Post
Må bare poste denne:

http://www.tripzine.com/listing.php?id=dmt_pickover

Gir et mer vitenskapelig blikk på DMT alver