Tråd: DMT-entiteter
View Single Post
Ok, da faller argumentasjonen min i grus. Var ikke klar over hvor stor forskjellen mellom DNT og <sett inn valgfritt psykedelika> var. Jeg antok at DMT og f.eks LSD kunne sammenlignes i denne konteksen siden begge to faller under psykedelika. For oss uvitende kan det være litt forvirrende når gruppebetegnelsen psykedelika blir brukt på narkotikum som er så grunnleggende forskjellige.