View Single Post
Å skyte Rivotril er bortkastet. Rivotril har biotilgjengelighet på 90% ved oralt opptak.
https://www.felleskatalogen.no/medis...l-roche-563568

Hva ønsker du/tror du at du oppnår ved å tilføre Rivoltril intavenøst?