Tråd: ABDL
View Single Post
Har ingen interesse for slikt selv, men nå har jeg heller ikke prøvd eller tatt til meg informasjon om tema.

Men har overhode ingen problemer med det.
Folk må da få lov til å drive med det de har lyst til.