View Single Post
Pedersen forklarer at hasjbruk i tenåra kan assosieres med nysgjerrighet og opposisjon, og ikke primært unge som dropper ut av skolen. Fortsetter man derimot med hasjrøykingen utover i 20-30 åra, blir det verre.
Vis hele sitatet...
Til dere over 20+ som røyker cannabis, hva utdanning har/tar dere, evt hvilken jobbsituasjon er dere i nå? Er litt nyskjerrig på hvordan tilstanden er her inne på freakforum, ettersom de gjengangerne man ser rusmiddelforumet virker oppegående, noen mindre - andre mer selvfølgelig.