View Single Post
Høytfungerende idiot
wormhole's Avatar
256
er for mye som har utgått på dato til å få et snev av oversikt. bare fordi noe har en tradisjon, kan ikke denne legitimere noe. enda verre er ideologi/tilhørighet. ofte er svaret på hva som er optimalt så enkelt som en måling av effektivitet, rasjonalitet etc. Science has no ego". dette må virkelig gis en sentral plass i skolesystemet, men såklart er dette noe av samfunnets mest utdaterte institusjoner.