Tråd: Borgerlønn?
View Single Post
Sitat av RavnX Vis innlegg
For de som tenker at roboter og slikt kommer til å ta over ekstremt mange jobber, så kommer jo folk til å ha dårligere råd og slikt. Men jeg tenkte på at i et fritt market er det vel en balanse mellom tilgang og etterspørsel? Om det er bare roboter i framtiden som jobber kommer jo ingen å ha rå til å kjøpe tjenester og produkter fra dem? Å da vil det ikke bli profitabelt å ha roboter? Er ikke det reelt å tro at det kommer til å balansere seg ut?

Føler ikke det blir snakt om det, kun worst case scenario som blir nevnt som reelt.
Vis hele sitatet...
Men produksjonskostnadene vil også synke drastisk.

Personlig tror jeg vi klarer oss denne runden, robotene vil skape økt (Evt uendret) etterspørsel etter arbeidskraft. Mye av behovet for arbeidskraft vil flyttes på tvers av bransjer. Men ved neste teknologiske steg så vil vi se nedgangen i arbeidsplasser.

I dag er ikke infrastrukturen rundt det digitale samfunnet modent nok og vil kreve mennesker en stund fremover da spesielt mtp hvor lite markedet (fabrikker, produsenter, kjøpere, bruksområder) fortsatt er.

Om vi skulle automatisert alt vi kan pr dags dato så ville vi trengt mange flere hender til å bygge og utvikle robotene.

Når dette markedet er "fullt" og ferdig sysselsatt vil utfordringene komme.