Tråd: Borgerlønn?
View Single Post
Jeg er for èn ting, og det er at en betydelig lavere sum betales ut til trygd generelt. Spesielt til de som ikke har fysiske vansker, som hindrer dem i å jobbe.
Folk med psykiske problemer trenger ikke mye penger for å ha det godt.
Med tanke på at det er 20 000 ansatte i NAV som får full lønn for å tulle med økonomien til andre mennesker, også på bekostning av skattepengene, så tror jeg samfunnet hadde tjent på om disse menneskene heller fik noe produktivt å bedrive tiden med.
Det er også svært vanskelig å få jobb her jeg bor. Fordi NAV tvinger folk til å søke på jobber de ikke har lyst på slik at arbeidsgivere blir bombardert. Folk som er interessert i jobb når aldri frem, og folk som later som at de er interessert i jobb, blir ansatt i stedet.