View Single Post
Rimelig vanlig i spesielt "kvinneyrker" å jobbe i 60 og 80% stillinger.

Så varierer nok veldig fra yrkesgruppe til yrkesgruppe. Vi har ett par på jobben hos oss også (telecom) og der er det en dame i 80% for å få en fridag, og en som jobber 75% pga andre aktiviteter (driver gård på si)