View Single Post
Alf(a) i bet(et -uten i) og 12 ? hva har de til felles tro.