View Single Post
Bodyshock både forfalsker pakkeseddelen og beløpet på pakken, så da slipper du både fortolling også slipper du at det er uthevet med fet skrift at den inneholder ingredienser i gråsonen.

Men ja. Last opp en faktura/kvittering på kjøpet slik at du fortoller riktig.