View Single Post
Hvorfor kobler du mediakonverteren inn på switchen?
Forsøk å koble denne direkte til ERL og sett opp denne med ethX.10 og se at du får en ipadresse på vlan 10.
Du må også definere vlan for internett med mindre Eidsiva kjører dette som native vlan.