View Single Post
Jeg er enig med bmork. Jeg tror ikke de bryr seg om det er mac, eller duid, eller hostname som registrerer seg på DHCP. Det som er viktig er at det kun er en lease per port. Altibox bruker sikkert noen form av DHCP snooping, og maks mac adresser. Jeg har fått lease på hostname duid og macid på vlan 101.

I tilleg fikk jeg IGMP proxy og fungere igjen med Mikrotik. Jeg måtte bare vente noen 10-15 minutter så plutselig fungerte det. Jeg vet faktiskt ikke hva som gjorde at det fungerer.