View Single Post
Sitat av Dough Vis innlegg
Noe selvmotsigende her du, det er jo akkurat det som er med faktura og inkasso og at det ikke lenger er evigvarende. Og skal du ende opp med samme resultat som forliksrådet, et rettslig krav er det samme fremgangsmåte. Forliksrådet tar ikke saker som vedrører kameratgjeld uten at man har gjort noe selv.
Vis hele sitatet...
Hva mener du er selvmotsigende?
Et lån uten avtalt tilbakebetalingsdato er evigvarende, vis gjerne til kilder på det motsatte. Da kan du gjerne sende en faktura, men du får ikke satt forfall, og kan dermed heller ikke iverksette tiltak.
Inkassoselskapet vil avvise saken - senest når skyldneren viser til at det ikke er grunnlag for fakturaen, og du får aldri bygd opp en sak.

Når det gjelder Forliksrådet må du ha forsøkt å kreve inn pengene, men det er ikke noe krav til inkasso eller lignende - det holder at du kan vise til at du har forsøkt å kreve inn pengene uten å lykkes. Hovedsaken i forliksrådet er å få etablert et rettslig krav slik at man kan gå til namsmannen.