View Single Post
Sitat av seroto9n Vis innlegg
Jeg stoler på SpiritLion, har personlig blitt kontaktet en del selv med spørsmål om anskaffelse av LSD og MDMA Mest LSD.
Vis hele sitatet...
Dette er nok først og fremst brukere med mangel på nettvett.
Kan ikke tenke meg at politiet sitter og sender PM på et forum
for å avsløre illegal handel.

De vet nok svært godt at profesjonelle dopselgere a) ikke
selger "godset" sitt via et åpent forum og b) at forespørsler
om slikt, fremmet av en for mottaker fullstendig ukjent person
ikke ville bli tatt seriøst.