View Single Post
Arbeiderpartiet er et parti som jobber for arbeiderene - som i "arbeiderklassen". Altså folk som ikke har veldig god økonomi - altså middels lønn og lavere. I tillegg ønsker de at det skal være mindre klasseskiller i samfunnet - forskjellen på en som sitter uføretrygdet, en busssjofør og en siviløkonom skal altså være mindre. Dette ved at man har en litt høyere skatt, slik at alle betaler inn til staten etter evne (dermed betaler de rike vesentlig mer) og bruker disse ressursene til å hjelpe de fattige og ressurssvake i samfunnet.

FRP sin politikk bygger på at man ønsker å gi økonoisk frihet - fordelen her er lavere skatter og at du står friere til å bruke en større anndel av lønnen slik du ønsker, men samtidig betyr det mindre ressurser til å hjelpe de svake i samfunnet. (De rike får mer, de fattige mindre).

Ang "navere" er det et ladet ord - jeg helst ser at man går bort i fra. Ingen parti ønsker at folk skal snylte på NAV, man samtidig ønsker man at NAV skal være en god tjeneste som hjelper de som trenger hjelp uten at det skal være for vanskelig. Og problemet er at om man skal unngå snyltere så blir systemet både tregere og vanskeliggere - og dermed blir det mye værre å få gitt hjelp til de i samfunnet som trenger det.
- Føler FRP sier det er veldig lett med "få vekk snylterene fra NAV" uten å nevne hvor vanskelig det egentlig er, om man ikke samtidig ønsker å straffe de som får støtte av NAV av en legitim grunn. Det er allerede alt for vanskelig å få støtte.