View Single Post
Aliens følger nok med på oss. Veldig arrogant å tro at vi er de smarteste og eneste som finnes i universet.