View Single Post
Det er 2-3% forskjell i menneskets og sjimpansers dna.
Disse få prosentene gjør at mennesker klarer å sende raketter i bane rundt andre planeter.
Om det finnes noen der ute 2-3% over mennesker igjen kan man bare spekulere i hva de får til.

Såklart bare spekulasjoner fra min side.