View Single Post
Slik jeg forstår situasjonen med "aliens" så er Universet alt fra 4 til 14 milliarder år ut i fra hvilke kilder man bruker og vi som art er estimert 250.000 år. La oss nå anta at "aliens" er 100.000+ år foran oss i evolusjon. Det vil bli vanskelig for oss å forestille oss hvilken teknologi de må ha tilgang til. Ser man bare 100 år tilbake i vår egen utvikling så er det utvikling man ikke kunne forutse. F.eks. bare mobiltelefonen... Vil vi kunne kommunisere med? Eller i det hele tatt detektere de? F.eks. om man som menneske finner en sjimanse, bedøver den, tar den med for undersøkelse, forsøker å utveksle grunnleggende matematikk med en god gammeldags kuleramme, setter en tilbake, hva vil den fortelle om sin opplevelse til sin med-sjimpanser? Poenget mitt er, om "aliens" mestrer teknologien til å reise hit og kanskje "plante oss" vil vi engang ikke evne å detektere dem.