View Single Post
For en som titulerer seg selv med "Fysikkprofessor", burde du ha litt flere svar

Jeg tror ikke problemet her er at noen forventer at du skal ha et konkret svar på nøyaktig hva det er. Det er ingen her som påstår å vite hva det er. Problemet er at du trekker svært drastiske konklusjoner. Du sier at det ikke er vind eller sorte hull, så dermed hopper du rett på overnaturlig. Er det en mulighet for at dette er noe overnaturlig, enten det er Gud, aliens, eller Erna Solberg med hoovercraft? Ja, selvfølgelig. Problemet er bare at sannsynligheten for dette er forsvinnende liten. Du kan selvfølgelig diskutere det, men i all den tid den eneste vi har utelukket er vind og sorte hull, så er og blir det ingenting annet enn en hinsides konklusjon.

Det blir litt som å se en hund på taket, og siden du ikke ser noen takvinduer den kan ha gått ut av så konkluderer du med at hunden har lært seg å fly.