View Single Post
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Går Kratom som legemiddel eller narkotika i Norge?
Vis hele sitatet...
reseptpliktig legemiddel.
https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...999-12-27-1565