Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av legalize_it Vis innlegg
Petroleumsnæringen er grunnen til at vi i Norge har det godt som vi har. Bortsett fra det, fisk og noe grønn elektrisitet produserer vi svært lite andre land trenger. I tillegg er vi et kostbart land å drive med en enorm offentlig sektor. Uten oljepenger og med høyere innkjøpspriser på alt vi forbruker, risikerer vi å synke ned i dyp fattigdom.
Vis hele sitatet...
Samtlege vesteuropeiske land scorer svært høgt på levestandard, sjølv land som ikkje har spesielle naturressursar. Nederland, Sverige, UK, Tyskland, Danmark... Ingen av dei har spesielt låg levestandard. Ein del lågare enn Noreg, men eit solid stykke unna djup fattigdom.

Vi forlot og bondesamfunnet før vi fekk oljå. Velferdssamfunnet vaks fram på 60- og 70-talet, medan oljeinntektene hovudsakleg starta rundt midten av 70-talet og framover, og skaut for alvor fart rundt 1990.

Det understøtter vel ikkje heilt biletet ditt?
Sist endret av vidarlo; 8. september 2019 kl. 15:10.