View Single Post
..Jeg tror du tar feil i det, Meuhi. Og det blir tåpelig å spekulere i det, med mindre du har noe statistikk som sier att politiet letter hennlegger saker basert på etnisiteten til anmelder.