View Single Post
Amfetaminrus gjør deg våken så fravær av den vil nok gjør at du føler deg mindre våken.