View Single Post
Ung og vanskelig
83leo's Avatar
Om du ikke har toleranse er det bedre å snuse 1mg i slengen. Buprenorfin er en delvis agonist så du vil ikke nødvendigvis merke mer av 4mg enn av 1mg. Da vi begynte å eksperimentere med opiater i min spede ungdom brukte vi 0.4mg Temgesic. Dette er en kraftig dose om man ikke har toleranse.