View Single Post
Ung og vanskelig
83leo's Avatar
Subb er en delvis agonist ja. Reseptorene tar ikke til seg mer enn en viss dosering uansett om man hiver i seg 8 eller 80mg. Det som derimot skjer er at det sitter adskillig lengre i kroppen om man tar en høyere dose. Folk som får Subutex/oxone i LAR kan ta 32mg å være friske i to døgn kontra ett døgn på 16mg.