Tråd: Oxycontin
View Single Post
Ung og vanskelig
83leo's Avatar
80 mg er på grensa, men uten andre rusmidler i kroppen skal en frisk og ung person tåle det. Når det er sagt vil en opiatnaiv person kjenne 30-40mg svært godt. Jeg ville droppet snortinga og heller knust tabletten til pulver, delt den i to, ev. tre, blandet pulveret i vann og enten plugget løsningen eller drukket det. Biotilgjengeliheten er vel så god oralt uansett at det ikke skal spille noen stor rolle.