View Single Post
Hei!
Jeg savner at du utdyper litt mer om ibogainebehandling. En skal altså behandle rusavhengighet med rus?