View Single Post
Prima Materia
Tarm's Avatar
735
Åssen medisin er det snakk om? C-prep gir ikke noe rus. Bare benzodiazepiner,opiater og lyrica/neurontin .