View Single Post
Hei!
Først er det viktig å forstå forskjellen på behandling for rusavhengighet i institusjon slik Tom beskriver her og avrusning.
Hos de fleste (om ikke alle?) institusjoner for behandling av rusavhengighet med langtidsopphold finnet det et generelt mål om at den enkelte skal få mulighet til å oppleve økt mestring på ulike livsområder, slik at ikke rusmidler kontrollerer livet. Der finnes det mange forskjellige tilnærminger. Avrusning forløper seg oftest i starten av et behandlingsløp eller i en kritisk fase. Målet med avrusning er å kartlegge og utrede din tilstand, eventuelt stabilisere. Målet er altså ikke rusfrihet etter avrusing, men klinisk stabilitet.

Det er veldig begrenset hvor mye oppfølging og ettervern det er mulig å få til gjennom 14 dager avrusning. Særlig om man er sårbar i forhold til dårlig helse og abstinens ved innleggelsen. Mange er nødt til å få subisidert medisiner gjennom oppholdet for å stabilisere eller seponere. Rusmidler som opiater, alkohol og tabletter kan i ytterste konsekvens være farlig for pasientene å slutte på uten noen form form substitusjonsbehandling. Så selv om tabletter er årsaken til innleggelse, og en helst skulle kuttet det på dagen - så kan det være vurdert dithen at det er mest forsvarlig å substituere med medisiner.
Sist endret av Investigathor; 6. mai 2020 kl. 18:41.