View Single Post
Rusen på Subutex varer veldig lenge. Lett en hel kveld, samt at jeg merker langt ut på ettermiddagen neste dag at jeg har noe i blodet + små pupiller.