View Single Post
Dette stemmer jo ikke. Er hovedsak nå i NRK. Mye å kritisere mediene for, men Iran er ikke blant Norge/Natos venner, så overgrep og problemer der dekkes godt. Mye mer påfallende hvordan Jemen nevnes så lite, eller hvordan land som ikke er venner av Nato-Norge demoniseres. Viktig å være kritisk til mediene, folk fra Rødt til Frp manglet grunnleggende forståelse av at mediene er vinklet. Men her bommer du. Protestene i Iran dekkes bredt.