View Single Post
Media dekker det som skjer i land vi "forbinder oss med". Det er derfor ofte uvesentlig det som da skjer i land i Midt-Østen, utenom da Israel. Det har blitt med dekning av hvor ille Israel er mot Palestinere de siste 5-6 årene, men media er oftest vridd en vei. Det er jo så langt at folk tror at Israel bare har hatt forsvarskriger, når det viser seg at dem har angrepet først i alle utenom 1 krig (hvor dem bare drepte tusenvis av sivile Palestinere før dem andre landene blandet seg).
Akkurat som dem fleste ikke vet at Iran ikke var veldig religiøst før Storbritannia og USA arrangerte et kupp der, sånn at dem kunne få tilbake olja dem stjal fra dem (og tror du ikke på det så er det hundrevis av offentlige kilder, inkludert wikipedia).

Så ikke noe sjokk.
Men det er nevnt. Ihvertfall to artikler på NRK sine nettsider. Det virker ikke til å være den samme politiske støtten bak, som "the arabian spring", eller hva dem kalte det, da det gjaldt en haug med land som gjorde opprør for noen år siden.
Dessverre, så må det nok en "folkebevegelse" til før det blir stor nok oppslutning til at mediene dekker det. Sånn er dessverre virkeligheten vi lever i.
Så anbefaler dem som har satt seg inn i saken og dele medier som dekker det, historier fra internasjonale sider osv. Jo mer det blir gjort, jo større sjanse er det for at dette blir dekket nasjonalt og globalt. Jo mer det blir omtalt, jo mer press får Iran internasjonalt.

Og så må folk støtte oppunder Jemen! Ingen gode sider i krigen, men der Taliban er leid inn av Saudi Arabia og bruker amerikanske fly til å bombe lokalbefolkningen, pågrunn av et folkeopprør som kastet ut en leder som hadde gjort seg selv til diktator. Nå er ikke disse opprørerne gode, men det startet med gode grunner ihvertfall.