View Single Post
THE TROUBLE STARTER
vindaloo's Avatar
Selv om dommer offentliggjøres skal de vel anonymiseres?
Vet ikke hvordan det blir i saker hvor det er opplagt hvem det snakkes om selv om navnet er utelatt.