View Single Post
Det er ingen mulighet for å ta dette før ulykka å starte en dialog med faren din?

Jeg vil tro at om mistanken er basert på lukt, oppførsel, utseende, funn av utstyr etc, kan dette oppstå igjen og samvittighet, noia og stress starter på igjen.