View Single Post
Du har i utgangspunktet rett på 3 mnd med full ytelse fra den første i mnd påfølgende måned etter innleggelse. Dvs at viss du feks blir innlagt 22/8 har du krav på 3 mnd fra 1/9 altså da ut november.

Etter dette kan du søke NAV om å få beholde full ytelse videre dersom særskilte grunner tilsier dette. Dette kan feks være at du må betale utgifter som husleie, dersom det ansees som viktig å opprettholde boforhold under behandling. Dette kan behandlingsplassen hjelpe deg med å søke om og begrunne ovenfor NAV.