View Single Post
Har vært 2x12mnd i døgnbehandling siden 2019, sist utskrevet august 2021.

Jeg hadde full AAP begge rundene mine samt bostøtte pga. husleie. I løpet av den siste runden opplevde jeg at flere av de jeg var i behandling med, ikke fikk full AAP selv om de ordnet seg leilighet mot slutten av oppholdet.

Derfor vil jeg anbefale deg å ordne deg en leilighet som er ca 50% eller lavere av hva en full AAP vil se ut for deg. Bruk kåken som lager, lei den videre på Airbnb eller hva faen. Holder du deg under 51% i husleie tjener du penger. Du kan i tillegg kvalifisere til bostøtte. Husleia mi var 700 lavere enn 50%AAP og bostøtten på snaut 2k. Nesten 3000 ekstra i måneden på å leie en leilighet mens jeg var i behandling.