View Single Post
Det er dessverre vanskelig å vite hvor pengene flyter i Staten med mindre en er spesielt interessert i det. Min forståelse er at alle Statens inntekter samles i en pott, og så fordeles derfra utifra hestehandel-metoden. Det er sikkert økonomer her som kan dette og som kan forklare det bedre enn meg.