View Single Post
CHR: rabid badger
robhol's Avatar
Støy er et helseproblem og det er ikke umulig at de er "nødt" til å gi deg et verktøy du ikke blir sprø av, eller i det minste ser det som et overbevisende argument.

Hvor lett det er å gjennomføre i praksis kommer an på, men det kan være verdt et forsøk.